Jak to chodí na výstavě

Proč se konají výstavy koček ?
První výstava koček v Evropě se konala již v roce 1871 v Křišťálovém paláci v Londýně, první výstava na americkém kontinentě už v roce 1861. Jejich účelem bylo ukázat krásu koček a seznámit s ní veřejnost. Stejně důležitým motivem pořádání výstav je posuzování kvalit koček, srovnání zvířet různých chovatelů. V tomto ohledu mají výstavy nezastupitelnou roli. Jen pečlivým sledováním mnoha zvířat vyroste z chovatele skutečný odborník, který může na základě teoretických i praktických znalostí a zkušeností úspěšně odchovávat kvalitní kočky a také se s nimi na výstavě patřičně chlubit. Výstavy jsou jedinečnou příležitostí k navázání kontaktů mezi chovateli a k výměně informací a názorů.
Výstava slouží rovněž k popularizaci kočky jako domácího zvířete. Zájemce o kotě má na výstavě dobrou příležitost poznat některého úspěšného chovatele a dozvědět se spoustu informací o péči o kočky.

Chcete se zúčastnit výstavy koček ?
Účast na výstavách je podmíněna členstvím v některé chovatelské organizaci či klubu. Organizátoři vydávají v dostatečném časovém předstihu propozice výstavy, kde se zájemce o vystavování dozví vše potřebné k tomu, aby mohl svou kočku na výstavu přihlásit. Kočky se přihlašují písemně na formuláři - přihlášce, termín uzávěrky je uveden v propozicích. Ta musí obsahovat razítko a podpis chovatelské organizace, kde je člen registrován. Zároveň s přihláškou poukáže chovatel výstavní poplatek. Svým podpisem na přihlášce chovatel potvrzuje, že se bude řídit závaznými výstavními předpisy (může si je opatřit u svého chovatelského klubu).
Podmínkou účasti kočky na výstavě je očkování proti vzteklině, panleukopenii, rhinotracheitidě a kočičí rýmě. Kočka musí být samozřejmě zdravá, bez parazitů (blechy), chovatel o tom předkládá veterinární osvědčení. Březí kočky se vystavovat nesmějí.

Co s sebou potřebujeme na výstavu ?
Na výstavu si připravíme záclonky na výzdobu klece, které ušijeme podle obvyklých rozměrů klece (šířka 75 cm, výška 75 cm, hloubka 60 cm). Na dno klece si opatříme buď podušku ze stejného materiálu, nebo kousek kobercové krytiny. Chovatelé se snaží sladit barvu dekorace s barvou srsti a očí kočky. Do výstavní klece pořídíme také malou kálecí misku, misku s vodou (zajistit tak, aby se nepřevrhla) a se suchým krmením.
Den před výstavou nekrmíme kočku aromatickou (ryby) ani projímavou (mléko) potravou. Vhodná je drůbež. Ráno před výstavou ji nakrmíme jen málo, koťata nakrmíme lehkou stravou v normální dávce.
Během celé výstavy musí chovatel na kočku dohlížet a udržovat její klec v čistotě. Kočky zvyklé na svého pána jsou klidnější, když se jim majitel během výstavy dostatečně věnuje.
Na většině výstav si majitel sám předvádí kočku při posuzování, což přispívá ke klidnému průběhu.

Jak se kočky na výstavě posuzují ?
Posuzování koček probíhá anonymně. Posuzovatel nemá k dispozici rodokmen a kočky jsou předváděny majitelem nebo stewardem pod jednotlivými čísly. Posuzují se veřejně, chovatelé i návštěvníci mohou přihlížet. Posuzovatel obvykle publiku odůvodňuje pořadí, které stanovil, a vysvětluje mu přednosti a chyby zvířat.
Posuzovatel se řídí standardy jednotlivých plemen, ve kterých je plemeno přesně popsáno a každý jednotlivý znak má své bodové ohodnocení. Tyto standardy jsou závazné pro posuzovatele i pro chovatele a různou formou se zveřejňují, aby byly všeobecně dostupné. Všechny odchylky od požadovaného standardu jsou na výstavě zaznamenány v posudcích a odrážejí se v hodnocení zvířete. Při posuzování se přihlíží rovněž k věku zvířete, který je spolu s ostatními údaji (plemeno, barva, třída a pohlaví) uveden v posuzovacím protokolu. Protokol je vypracován v úředním jazyce FIFe (anglicky, německy nebo francouzsky), případně v úředním jazyce země, kde se výstava koná.
Domácí kočky nepatří k žádnému plemeni a posuzují se podle vlastního standardu, kde je kladen důraz na harmonii tělesných proporcí a na fyzickou i psychickou kondici zvířete.

Jaké tituly múže kočka na výstavách získat ?
Kočky se posuzují odděleně podle příslušnosti k plemeni a barevné varietě. V jednotlivých třídách se posuzují zvířata srovnatelná, pokud jde o kvalitu a věk. Každá třída je dále rozdělena podle pohlaví - kočky a kocouři se posuzují zvlášť. Kromě těchto titulů se na každé výstavě udělují tituly: Na některých výstavách se udělují i další tituly: Cenami na výstavách koček bývají kokardy, poháry, různé pomůcky pro chovatele, krmivo či stelivo pro kočky.

Čerpáno z knihy "88 rad chovatelům koček" - autorky Marie Říhové